2 thoughts on “CONTACT

  1. Hei, vår sofie fikk symaskin til jul og er svært aktiv med maskinen. Hun har ønske om å lære å sy klær. Hun er 10 år. Kan hun delta på kurs i februar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: